Ini adalah iklan, para peserta adalah aktor dan tidak ada permulaan dan/atau algoritma.